Is er een Probleemdenker in de zaal?


We hebben ze nodig, juist nu!

LEESTIJD: 1,5 MIN

Probleemdenkers. Vraag er maar eens naar binnen je eigen organisatie. Binnen no-time weet iedereen wel een collega aan te wijzen. Probleemdenkers vinden namelijk vaak dat iets beter kan, dat het sneller kan, of goedkoper. Ze zien de pijnpunten van een product, dienst of van de organisatie an sich: het stagneert ‘ergens’. Ik breek graag een lans voor de Probleemdenker: we hebben ze keihard nodig. Ik noem ze liever Vooruitdenkers, want te vaak wordt hun innovatieve denkkracht onderschat.

Als senior programmamanager Innovatie bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem kom ik met veel uiteenlopende organisaties in gesprek. Met als gezamenlijke thema: hoe kan Nederland veiliger en veerkrachtiger gemaakt worden op de (middel)lange termijn. Hierbij ontstaat een schone innovatieve taak om vanuit het IFV zowel interne als externe veiligheidsprofessionals in hun kracht te zetten en aan elkaar te verbinden wanneer het gaat om vooruitdenken: 1+1=3.

Dat klinkt relatief eenvoudig, maar wist je dat ik de meeste tijd kwijt ben met de vraag hoe ik Vooruitdenkers het beste verder kan helpen? Hoe ze van briljant idee of briljante improvisatie naar briljante oplossing komen, binnen de bestaande werkprocessen in hun organisatie? De Vooruitdenker heeft namelijk maar één doel: ervoor zorgen dat iets beter, sneller of goedkoper kan binnen de organisatie, binnen zijn of haar werkveld of binnen een bepaalde sector. Waar je verwacht dat verbetering – lees innovatie – wordt omarmd, blijkt in de praktijk dat de Vooruitdenker negen van de tien keer tegen dichte deuren, een gebrekkige samenwerking of een gebrek aan ondersteuning of begrip aan loopt.

Innovatie moet mensen juist uitnodigen en uitdagen om out-of-the-box te denken, te spreken en uiteindelijk te creëren. Toch blijkt binnen veel organisatie- of sectorculturen nog te vaak een gebrek aan erkenning of herkenning. Of sluimert er een concurrentiegevoel of onzekerheid over het mogelijk te doorlopen traject. Dit moeten we samen doorbreken. Een generieke aanpak binnen verschillende organisaties rondom innovatie is een randvoorwaarde om extern te kunnen excelleren. Zeker nu we aan den lijve ondervinden hoe bijvoorbeeld een pandemie ons kan overvallen. Door te leren van briljante improvisaties kun je je voorbereiden op een onbekende crisis. Daarvan zullen er ongetwijfeld nog een aantal volgen.

Mijn oproep aan u: geef Vooruitdenkers de ruimte zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met het verbinden van briljante ideeën. En laten we Probleemdenkers vanaf nu steevast Vooruitdenkers noemen. We hebben ze namelijk serieus hard nodig.

Ester Willemsen Senior programmamanager Innovatie Instituut Fysieke Veiligheid

Willemsen is sinds 2008 werkzaam bij het IFV en heeft zich in die jaren met vele interne en externe partners vanuit diverse disciplines, beziggehouden met het brede dossier natuurbrandbeheersing. Vanaf september 2019 is ze senior programmamanager Innovatie bij het IFV (innovatie@ifv.nl).

deel deze pagina: