Kennishoek

Meer leren over crisismanagement? Hieronder vind u een overzicht van trainingen, opleidingen, symposia en masterclasses. Bekijk ook eens één van de onderstaande webinars of de selectie van publicaties.

LEESTIJD: 5 MIN

Tip van de redactie!

COVID-19: Een analyse van de nationale crisisrespons

Opleidingen en trainingen

Master of Crisis and Public Order Management

Bij deze studie ligt het accent op ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Denk aan thema’s als evenementenbeleid (crowd management), dreigende verstoringen van de openbare orde en agressie en geweld (onder andere tegen hulpverleners). Ook de aanpak van terrorisme, gevaarlijke conflictsituaties en grootschalige bedreigingen van de gezondheidszorg komen aan bod.

Info:

  • Start 15 januari 2021, deeltijd 2 jaar

Rolvast en taakbewust in crisistijd

Het COT geeft gerichte trainingen die de rol- en taakvastheid vergroten en de gevraagde competenties versterken. Rolbeschrijvingen vormen het uitgangspunt voor de trainingen die het COT verzorgt. Marco Zannoni, directeur COT, is gastspreker in deze editie van Platform voor CrisisManagement.

Info:

  • Verschillende roltrainingen

Landschap van crisisbeheersing

Tijdens deze cursus doet u op actieve wijze theoretische basiskennis op over de context, functie en organisatie van risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden.

Train scenarioplanning met GOGME

Tijdens deze training leert u ten behoeve van planvorming veiligheidsrisico's te identificeren en te analyseren. Ook leert u interventiecapaciteit te identificeren en te analyseren. Op basis van die gezamenlijke analyses bent u in staat de te behalen bestuurlijke en operationele prestaties te bepalen.

Burgemeestersgame

Met de Burgemeestersgame van het IFV kunt u laagdrempelig oefenen met bestuurlijke dilemma's. U leert onder andere bestuurlijke dilemma's herkennen (rolvastheid) en onderbouwde beslissingen onder tijdsdruk nemen.

Webinars

Nederland staat op!

Het LOT-C heeft in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het IFV een webinar georganiseerd. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam, en Victor Kallen, senior wetenschappelijk medewerker Defensie & Veiligheid TNO in Zeist, geven uitleg over de fysiologische effecten van de coronamaatregelen.

Leren van crises en eerdere pandemieën

In dit webinar spreken drie historici (onder wie Beatrice de Graaf) over bruikbare lessen uit crises en eerdere pandemieën en gaan zij in op vragen van deelnemers.

Publicaties

Lessen uit crises en mini-crises 2019

Het jaarboek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2019’ is 25 november 2020 verschenen. In het jaarboek worden in totaal vijftien bijzondere Nederlandse gebeurtenissen beschouwd, waaronder ook de tramaanslag in Utrecht, de vermeende kaping op Schiphol en de cyberaanval op de Universiteit Maastricht. "Crises zijn van alle tijden, maar bovenregionale crises zijn vooral van deze tijd", vertellen de samenstellers van het jaarboek Vina Wijkhuijs en Menno van Duin van het lectoraat Crisisbeheersing.

Het jaarboek is geschreven voor bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. De publicatie is uitgebracht bij Boom uitgevers Den Haag en is te bestellen via de webshop van het IFV.

Er wordt momenteel overal ter wereld onderzoek gedaan naar de uitbraak van Covid-19 en allerlei zaken die daarmee samenhangen. Ook het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV houdt zich uitgebreid bezig met dit onderwerp:

  • Er is een serie van drie rapporten geschreven over de impact van de coronacrisis op gemeenten.
  • Er is onderzoek gedaan naar de veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis.
  • Er is een rapport gepubliceerd over de rol van bevolkingszorg in de coronacrisis.
  • Er is een kennismobilisatie uitgevoerd die als doel had om inzicht te krijgen in de gevolgen en effecten van de coronacrisis zoals wetenschappers die verwachtten.

Verschenen rapporten

COVID-19: Directeuren Publieke Gezondheid en GHOR over zorgcontinuïteit (2020)

Door de Covid-19-uitbraak is de zorgcontinuïteit de afgelopen maanden sterk onder druk komen te staan. Uit deze eerste verkenning blijkt dat de samenwerking die ontstaat in de regio’s afhankelijk is van veel verschillende factoren. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om verdiepend te kijken naar de netwerken die zijn ontstaan in reactie op de gebeurtenissen.

Artikelen

Naast deze rapporten gerelateerd aan corona, heeft het lectoraat van het IFV artikelen over allerlei uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd.

KPN-storing: hoe bestuurlijk omgaan met gebiedsontbonden crises

Op 24 juni 2019 deed zich bij KPN een storing voor die ertoe leidde dat het noodnummer 112 tijdelijk niet bereikbaar was. Om inwoners van de storing op de hoogte te stellen, verstuurden veiligheidsregio’s een NL-Alert en werd een landelijke NL-Alert verstuurd. De afstemming tussen veiligheidsregio’s en het Rijk verliep niet vlekkeloos. In dit rapport wordt advies gegeven hoe bij gebiedsontbonden crises kan worden gekomen tot een betere bestuurlijke afstemming.

Lekkage van giftige stoffen bij Chemelot: een advies over de risico- en crisiscommunicatie in Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In augustus 2019 kwam een wolk stikstofoxide vrij op het Chemelotterrein in Sittard-Geleen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft naar aanleiding van dit incident gevraagd aan het lectoraat om een advies uit te brengen met betrekking tot de risico- en crisiscommunicatie richting burgers en bedrijven.

Versterken van veerkracht: naar een gezamenlijke aanpak van ongekende crises.

Diverse ontwikkelingen maken onze samenleving kwetsbaar voor verstoringen. Door de toenemende verwevenheid en complexiteit van kritieke systemen kunnen kleine verstoringen grote effecten hebben. Dit onderzoek richt zich op de oorzaken, dynamiek en mogelijke effecten van zogenaamde ongekende crises.

Cyberrisico’s en veiligheidsregio’s: hoe beoordelen veiligheidsregio’s cyberrisico’s?

Het lectoraat Crisisbeheersing heeft de wijze onderzocht waarop veiligheidsregio’s cyberrisico’s inventariseren en beoordelen en hoe zij zich op cyberrisico’s voorbereiden. Het doel is om in kaart te brengen of bestaande methodieken voldoende aanknopingspunten bieden voor zowel de inventarisatie en beoordeling van, als de voorbereiding op, cyberrisico’s, en om aanvullende handvatten te ontwikkelen.

deel deze pagina: