Duidelijke besluiten en heldere communicatie cruciaal tijdens coronacrisis

LEESTIJD: 1,5 MIN

Van de ene op de andere dag moet je 24/7 beschikbaar zijn om kinderen van ouders in vitale beroepen op te vangen, heb je te maken met bezorgde ouders van 6.000 kinderen en moet je op afstand verbinding houden met 800 medewerkers verdeeld over 75 vestigingen. Hoe doe je dat en wat kun je daarvan leren?

'De belangrijkste lessen zijn: neem snelle en goed afgewogen besluiten door de lijnen kort te houden, duidelijke procesafspraken te maken, vraagstukken te verdelen over kernteams met verschillende expertises en af te stemmen met ketenpartners. En houd verbinding met medewerkers en ouders.' Aan het woord is Monique Wittebol, voorzitter van het bestuur van kinderopvangorganisatie Bink en vicevoorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. 'Op het moment van de lockdown komt er veel op je af. Er is veel onzeker en onduidelijk, richtlijnen veranderen continu, werkwijzen moeten steeds worden aangepast.'

Het is volgens haar dan belangrijk om zo snel mogelijk procesafspraken te maken: wat moet er gebeuren en wie is waar verantwoordelijk voor. 'Dat schept duidelijkheid, je kunt sneller schakelen en daarmee kun je onrust voor zijn. Communicatie is daarbij erg belangrijk. Medewerkers en ouders hadden veel vragen. Die konden zij stellen via speciale e-mailadressen. Elke dag werden de antwoorden verwerkt en gedeeld op onze ouder- en medewerker-app. Mensen voelden zich daardoor gehoord en ervaarden dat elk probleem werd aangepakt.'

Uitdaging

Wittebol vertelt dat er in het voorjaar maar voor 20% van het aantal kinderen opvang geregeld moest worden, maar dat er toch 24/7 paraatheid moest zijn. 'Door de flexibiliteit van onze medewerkers is dat gelukt. Tijdens de tweede golf zijn we ‘normaal’ open voor alle 6.000 kinderen. Nu is het alle hens aan dek omdat veel medewerkers thuis zitten met coronaklachten of in quarantaine zijn. Iedereen werkt extra om diensten van collega’s over te nemen. Dat vraagt veel van mensen. Ik verwacht dat we binnenkort zelfs groepen moeten sluiten. We nemen ouders steeds mee in onze uitdagingen zodat zij niet verrast worden als we bijvoorbeeld moeten sluiten en erop vertrouwen dat we alles hebben gedaan wat mogelijk was.'

Monique Wittebol Bestuursvoorzitter Bink Bink is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in het Gooi. Naast haar functie als bestuursvoorzitter is Wittebol tevens vicevoorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Vanuit deze rollen zet ze zich actief in voor gelijke kansen voor alle kinderen, door het scheppen van goede voorwaarden om veilige en kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden en bevorderen.

deel deze pagina: