Kennishoek

Meer leren over digitale weerbaarheid? Hieronder vindt u een overzicht van interessante publicaties.

LEESTIJD: 3 MIN

Publicaties

Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2020

Bij deze studie ligt het accent op ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Denk aan thema’s als evenementenbeleid (crowd management), dreigende verstoringen van de openbare orde en agressie en geweld (onder andere tegen hulpverleners). Ook de aanpak van terrorisme, gevaarlijke conflictsituaties en grootschalige bedreigingen van de gezondheidszorg komen aan bod.

Voorblad publicatie Cybersecuritybeeld Nederland

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee is er één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Voorblad publicatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Nationaal Crisisplan Digitaal (2020)

Er zijn tal van digitale scenario’s mogelijk met doorwerking in het fysieke domein die een crisisaanpak vereisen. Het Nationaal Crisisplan Digitaal helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement.

Voorblad Nationaal Crisiplan Digitaal

G4-handreiking cybergevolgbestrijding

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben een handreiking Cybergevolgbestrijding (CGB) gepubliceerd. De CGB helpt bestuurders om zich voor te bereiden op het bestrijden van een cybercrisis. Daarnaast biedt het handvatten die kunnen helpen tijdens een cyberaanval. De CGB bestaat uit 2 delen. • Deel 1 (de warme fase) is bedoeld om inzicht te krijgen in de crisis en de gevolgen voor de maatschappij. • Deel 2 (de koude fase) geeft vooral achtergrondinformatie en is geschikt als voorbereiding op een digitale verstoring of als naslagwerk.

Voorblad publicatie G4 handreiking cybergevolgbestrijding deel 1
Voorblad publicatie G4 handreiking cybergevolgbestrijding - deel 2

Cybergevolgbestrijding: lessen uit recente Nederlandse casus

Tussen 2017-2020 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland. Veiligheidsregio’s hebben relatief weinig ervaring met het functioneren van het stelsel voor cybergevolgbestrijding. De grootste uitdaging is het vinden en uitvoeren van een effectieve responsstrategie met een snelle en accurate informatie-uitwisseling, en een adequate cyberweerbaarheid.

Voorblad publicatie Cybergevolgbestrijding: lessen uit recente Nederlandse casus

NCSC Magazine (derde editie, december 2020)

In deze derde editie van het NCSC Magazine staat de buitenwereld centraal; de partners en organisaties waar het NCSC dagelijks mee in contact staat. Met onder andere artikelen over het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport en ASML, die onderdeel uitmaken van het Landelijk Dekkend Stelsel als OKTT. Ook vertellen de politie en Waterleiding Maatschappij Limburg hoe zij samenwerken met het NCSC door de aansluiting op het Nationaal Detectie Netwerk. In een dubbelinterview geven het NCSC en het Digital Trust Center inzicht in de succesvolle samenwerking en de route van het DTC om OKTT te worden. Tot slot ook aandacht voor de samenwerking binnen de Haven ISAC van de Rotterdamse haven.

Voorpagina online magazine 'NCCS magazine'

Cyberrisico’s en veiligheidsregio’s: hoe beoordelen veiligheidsregio’s cyberrisico’s?

Het lectoraat Crisisbeheersing heeft de wijze onderzocht waarop veiligheidsregio’s cyberrisico’s inventariseren en beoordelen en hoe zij zich op cyberrisico’s voorbereiden. Het doel is om in kaart te brengen of bestaande methodieken voldoende aanknopingspunten bieden voor zowel de inventarisatie en beoordeling van, als de voorbereiding op cyberrisico’s, en om aanvullende handvatten te ontwikkelen.

Voorblad publicatie Cyberrisico's en veiligheidsrisico's

Quick scan

Quick scan voorbereiding op digitale ontwrichting

Deze quick scan (zomer 2020) geeft inzicht in de stand van zaken wat betreft kaders en afspraken bij de verschillende decentrale overheden qua voorbereiding op digitale ontwrichting. De voorbereiding kan versneld worden door 1. Verbinden en organiseren, 2. Zicht op afhankelijkheden en 3. Oefenen en testen.

Startpagina quickscan

Webinar

Webinar Lessen uit de crisis en minicrisis 2019

In het webinar Lessen uit crisis en minicrisis 2019 vertellen de vicevoorzitter van het College van Bestuur (stand 45:55) en de woordvoerder over (stand 1:33:02) over hun dilemma’s en communicatiestrategie bij de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht.

Startpagina webinar 'Lessen uit crises en mini-crises 2019'

CIP – webinar NCP Digitaal

Het CIP is een publiek-private netwerkorganisatie die de informatieveiligheid binnen de Nederlandse publieke sector wil vergroten door het ontwikkelen en delen van kennis, ervaringen en instrumenten. Tijdens dit webinar gingen Hester Somsen, Steven van de Looij en Yosta Dammen in gesprek over het NCP Digitaal. Terugkijken kan via deze link. Je moet hiervoor wel eerst een account aanmaken.

Podcast

Let's talk about hacks! - Digitale Overheid

Op dinsdag 6 april 2021 verscheen de eerste aflevering van de podcastserie ‘Lets talk about hacks’ van het ministerie van BZK gelanceerd. In de eerste aflevering geeft ethisch hacker Rickey Gevers antwoord op vragen als: Hoe moeilijk of hoe gemakkelijk komt een hacker de systemen binnen van de overheid? En welke schade kan daar worden aangericht?

Rickey Gevers en Robin Rotman leggen uit

RICKEY GEVERS EN ROBIN ROTMAN

Cyberoefening

Cyberoefening ISIDOOR | Nationaal Cyber Security Centrum

ISIDOOR is een grootschalige cyberoefening georganiseerd door het NCSC in samenwerking met de NCTV. Tijdens ISIDOOR worden afspraken, structuren en processen uit het Nationaal Crisisplan Digitaal (NCP-Digitaal) geoefend. Hierbij oefent onder andere de Rijksoverheid met organisaties in de vitale infrastructuur aan de hand van een crisisscenario. Ook nemen aan ISIDOOR een aantal veiligheidsregio’s en spelers uit het Landelijk Dekkend Stelsel deel. Door te oefenen kan tijdens een echte digitale crisis sneller en adequater gehandeld worden. In juni 2021 vindt de oefening voor de derde keer plaats, na eerdere edities in 2015 en 2017.

Snelweg met auto's met digitale wegen daaroverheen

Kennissymposium

IFV Kennissymposium 2021, presentatie cybergevolgbestrijding voor veiligheidsregio’s

In deze sessie over cybergevolgbestrijding praten een adviseur, onderzoeker en practitioner de deelnemers bij over landelijke ontwikkelingen op het gebied van cybergevolgbestrijding. Wat speelt er binnen de landelijke werkgroep Cyber en digitale ontwrichting van de RCDV? Wat doen veiligheidsregio's om zich voor te bereiden op cyberscenario's? Tevens delen we enkele belangrijke inzichten uit recente onderzoeken door het lectoraat Crisisbeheersing, waaronder 'cyberscenario's voor veiligheidsregio's' en 'lessen voor cybergevolgbestrijding uit recente cyberverstoringen'.

Drie staande mannen in de studio tijdens symposium

Website

Dossier Digitale weerbaarheid

Meer informatie over dit thema vind u in het dossier Digitale weerbaarheid op de website van het IFV.

OOK INTERESSANT VOOR U:

Button doorklik 'lees meer op IFV.nl'

Lees meer op IFV.nl

Button doorklik 'Lees meer op NCTV.nl'

Lees meer op NCTV.nl

deel deze pagina: