Laten we innovatie zichtbaar maken

LEESTIJD: 2 MIN

Innoveren lijkt vaak een onzichtbaar proces om te komen van concept tot de implementatie van verbetering of vernieuwing. Achter de schermen vinden echter grote ontwikkelingen plaats die niet voor iedereen direct zichtbaar zijn. Ik zie daarin een overeenkomst met digitalisering: de innovatieve ontwikkelingen die op dit gebied plaatsvinden, zijn vaak voor een selecte, kundige groep mensen weggelegd die de krachten bundelen. Terwijl de gebruiker nog geen weet heeft wat hem of haar te wachten staat.

De vraag is dan ook: hoe hou je zicht op deze innovatieve ontwikkelingen? De onzichtbare zichtbaarheid faciliteren en realiseren. Juist door de briljante bedenker cq. eindgebruiker in het hele innovatietraject -dus ook binnen het deel dat nu vaak onzichtbaar is- te betrekken, doorbreken we die zogenaamde innovatiekloof.

Portret Ester Willemsen

Ester Willemsen, Senior programmamanager Innovatie Instituut Fysieke Veiligheid

Ik introduceer dan ook Innovation Friday: een plek waar briljante bedenkers of behoeftestellers eens per maand een pitch kunnen geven aangevuld met een mogelijke pitch vanuit wetenschappelijk of technologisch aanbod. Zichtbaar worden, waar liggen de innovatieve kansen op het gebied van kunstmatige intelligentie of bijvoorbeeld robotica? Ik roep jullie op om met mij Innovation Friday vorm te gaan geven. Op vrijdag 26 maart vindt er een online demodag plaats ter introductie van ons digitale innovatieplatform voor de veiligheidsregio's. Hier wordt een aantal lopende projecten vanuit de regio's worden toegelicht en is er ruimte om mee te denken over het organiseren van Innovation Friday.

En in de tussentijd: laten we elkaar scherp houden, aanspreken en doorvragen met als doel zichtbaar te worden en te blijven. Hoe we dat doen? Mijn advies is:

  • Hanteer de universele definitie: ‘Innovatie is het proces om te komen van concept tot de implementatie van verbetering of vernieuwing’.
  • Zorg voor een organisatorische borging van innovatie.
  • Regio-overstijgende innovaties tot bloei laten komen door centraal, organisatorische borging.
  • Gebruik het creatieve potentieel van de veiligheidsprofessional. Daarbij gaat het niet uitsluitend om de mensen die zich momenteel al sterk maken voor verbetering of vernieuwing, maar kijk en luister breder om je heen.
  • Maak initiatieven tot verbetering of vernieuwing zichtbaar en inzichtelijk voor alle veiligheidsprofessionals in het land. Het in ontwikkeling zijnde digitale innovatieplatform leent zich ervoor!

Ik kijk uit naar de eerste Innovation Friday waar innovatie, vraag en aanbod elkaar gaan ontmoeten. Letterlijk. En dat is dan weer mooi zichtbaar.

Ben jij geïnteresseerd in Innovation Friday of wil je je aanmelden voor de demodag? Meldt je dan vóór 20 maart aan via laura.vaniwaarden@ifv.nl

Ester Willemsen Senior programmamanager Innovatie Instituut Fysieke Veiligheid

Willemsen is sinds 2008 werkzaam bij het IFV en heeft zich in die jaren met vele interne en externe partners vanuit diverse disciplines, beziggehouden met het brede dossier natuurbrandbeheersing. Vanaf september 2019 is ze senior programmamanager Innovatie bij het IFV (innovatie@ifv.nl).

deel deze pagina: