Kennishoek

Meer leren over energietransitie? Hieronder vindt u een overzicht van interessante publicaties.

LEESTIJD: 3 MIN

Themapagina's en kennisdossiers

IFV-activiteiten rondom de energietransitie

Zonnepanelen, buurtbatterijen, elektrische auto's en windmolens. De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers en hulpverleners met zich mee. IFV wil en moet hierop inspelen. Op deze webpagina vindt u een overzicht van al onze activiteiten rondom de energietransitie.

Afbeelding te bezoeken website

Kennisdossier Veilige energietransitie, kennis gebundeld

Veiligheidsregio’s, ministeries, omgevingsdiensten en ook IFV zelf ontvangen regelmatig vragen over de (omgevings)veiligheid van de energietransitie. Het gaat dan niet alleen om vragen over welke kennis ‘juist’ is, maar ook waar de meest actuele en gevalideerde kennis is terug te vinden. In samenwerking met Kenniscentrum InfoMil en Relevant heeft IFV nieuwe en bestaande kennis over veiligheidsaspecten van de energietransitie gebundeld en ontsloten in een nieuw online kennisdossier Veilige energietransitie, kennis gebundeld.

Afbeelding te bezoeken website

Kennisdossier Veilig optreden bij moderne voertuigen

Voertuigen met een alternatieve aandrijving – zoals elektrische voertuigen, hybride voertuigen, voertuigen op aardgas (Liquefied Natural Gas of Compressed Natural Gas) en voertuigen met een brandstofcel (waterstof) – ook wel moderne voertuigen genoemd, zijn steeds vaker aanwezig op de Nederlandse wegen. Dit stelt hulpverleners van onder andere brandweer, politie en ambulancezorg voor vragen over de risico’s van incidenten met dergelijke voertuigen.

Afbeelding te bezoeken website

Verzamelpagina met protocol- en aandachtskaarten energietransitie

Voor een effectieve en veilige inzet van de brandweer bij incidenten met alternatief aangedreven voertuigen zijn een aantal protocol-, aandachts- en zakkaarten beschikbaar. De kaarten dienen als hulpmiddel en bevatten informatie die officieren, bevelvoerders en manschappen van de brandweer in de voorbereiding op de incidentbestrijding kunnen doornemen.

Afbeelding te bezoeken website

Kennisevents

13e internationaal congres Fire Safety & Science

Tijdens het (online) congres op 9 en 10 juni wordt de verbinding gelegd tussen wetenschap en praktijk en tussen brandpreventie en brandbestrijding. Nationale en internationale sprekers presenteren de nieuwste bevindingen en resultaten op hun vakgebied. Dit jaar is het programma verdeeld in vier thema's: duurzaam bouwen en energietransitie, brandveiligheid en menselijk gedrag, geleerde lessen en nieuwe uitdagingen.

Op het YouTube-kanaal van IFV vindt u een verzameling van webinars, presentaties en (korte) filmpjes over de energietransitie .

Afbeelding te bezoeken website

op het YouTube-kanaal van de Brandweeracademie van IFV vindt u een verzameling van webinars en presentaties over de veilige energietransitie voor de brandweer.

Afbeelding te bezoeken website

Publicaties

Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. IFV heeft daarom in een viertal documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel gaat over waterstof in de gebouwde omgeving.

Afbeelding te bezoeken website

Dashboard incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

Informatiegestuurd werken speelt een steeds grotere rol om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van IFV biedt de veiligheidsregio's en hun crisispartners kennis, techniek en ondersteuning op het gebied van business intelligence (BI), data en data-analyse. Hierdoor kunnen zij hun taken beter voorbereiden en uitvoeren. Het dashboard incidenten met alternatief aangedreven voertuigen is onderdeel van Kerncijfers Veiligheidsregio’s.

Afbeelding te bezoeken website

Handreiking Advies Veilige PV-systemen

De handreiking voor fotovoltaïsche (PV)-systemen is opgesteld door de Community of Practice Zonnepanelen waaraan vertegenwoordigers van Brandweer Nederland en het IFV deelnemen. In deze handreiking staan adviezen over hoe de risico's bij aanleg en gebruik van zonnepanelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Ook biedt het handvatten aan de brandweer om bij een incident veilig en snel te kunnen handelen.

Dompelcontainer en alternatieven bij incidenten met elektrische personenauto’s

Dompelcontainers kunnen door bergers effectief worden ingezet om de gevolgen van een batterijbrand te beperken, maar zijn niet in elke situatie even goed toepasbaar. De werkgroep Veiligheid elektrisch vervoer van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur heeft IFV daarom gevraagd onderzoek te doen naar de dompelcontainer en naar mogelijke alternatieven.

Veiligheidsaspecten van multifuel tankstations

Door de energietransitie komen er steeds meer multifuel tankstations (MFT-stations) in ons land. Voor de afzonderlijke brandstoffen zijn er ontwerprichtlijnen, maar voor de combinatie van verschillende, met name alternatieve brandstoffen, is dit nog niet het geval. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wilde meer weten over de veiligheidsaspecten en -risico’s van de combinatie van brandstoffen op een tankstation. IFV voerde een deelonderzoek uit.

Waterstofauto's in parkeergarages

De brandveiligheid in parkeergarages staat de laatste tijd volop in de belangstelling, vanwege branden waarbij elektrisch aangedreven voertuigen zijn betrokken. Ook het parkeren van waterstofauto's roept veiligheidsvragen op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom IFV gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheidsaspecten van waterstofauto's in parkeergarages.

Afbeelding te bezoeken website

Veiligheidsprincipes kleinschalige energieopslagsystemen (EOS’en)

De energietransitie vindt in hoog tempo plaats. Daarmee stijgt ook het gebruik van lithium-ion accu's als opslagmiddel voor energie. In toenemende mate gebeurt dit op kleinschalig niveau in de vorm van powerwalls of thuisbatterijen. Vanwege het ontbreken van veiligheidskaders, de relatieve onbekendheid van de risico's van lithium-ion accu's bij diverse partijen en de snelle groei van het aantal kleinschalige EOS'en heeft een groep van (praktijk)deskundigen uit het brandweerveld en IFV enkele basisuitgangspunten voor de veiligheid van dergelijke systemen geformuleerd.

Afbeelding te bezoeken website

Brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke risico's met zich mee. De uitgave Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen geeft de brandweer handvatten voor het beperken van en omgaan met deze risico's.

Afbeelding te bezoeken website

Leerfilm Explosie op hybride plezierjacht in Sneek

Op 4 mei 2019 vonden er in de haven van Sneek twee explosies plaats op een plezierjacht dat werd aangedreven door lithium-ion accu's. Door een van deze explosies sloegen twee brandweermensen van het jacht af, het water in. Team Brandonderzoek Noord-Nederland dook in het incident en kwam tot interessante inzichten. Veiligheidsregio Fryslân en de Brandweeracademie van IFV maakten samen een leerfilm over de brand.

Afbeelding te bezoeken website

Position paper ‘Duurzaam veilig’

De brandveiligheidsrisico’s in de samenleving zijn aan verandering onderhevig, door ontwikkelingen als de energietransitie en de snelle vergrijzing van de bevolking in relatie tot verminderde zelfredzaamheid. Reden voor Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars om een gezamenlijke position paper te publiceren onder de titel ‘Duurzaam veilig’. Met deze publicatie willen de partners een paar belangrijke brandveiligheidsvraagstukken nadrukkelijker op de agenda van beleidsmakers en de politiek zien te krijgen. Zoals de noodzaak van eenduidige veiligheidsregelgeving en aanpassing van het Bouwbesluit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt in plaats van vluchtveiligheid.

Afbeelding Position paper

In het kader van de samenwerking interviewde het Verbond van Verzekeraars Jolanda Trijselaar van Brandweer Nederland:

Brandweer Nederland interviewde Geeke Feiter van het Verbond van Verzekeraars:

Verkenning risico's energietransitie

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) een verkennende analyse uitgevoerd van de risico’s van de energietransitie voor de nationale veiligheid.

Afbeelding rapport

Essay Kijken in een spiegel van de toekomst

Voor de totstandkoming van de Langetermijnstrategie klimaat is naast rapporten en consultaties gebruik gemaakt van de inbreng van een aantal experts van planbureaus, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Voor verschillende denkbare perspectieven is gericht een aantal wetenschappers aangezocht om een essay te schrijven over wat zij binnen dat perspectief zien als belangrijke kwestie voor de lange termijn.

Afbeelding Essay

OOK INTERESSANT VOOR U:

Button doorklik 'lees meer op IFV.nl'

Lees meer op IFV.nl

Button doorklik 'Lees meer op NCTV.nl'

Lees meer op NCTV.nl

deel deze pagina: