BLIKOPENER


Voor de kinderen van nu

LEESTIJD: 1,5 MIN

Het klimaat verandert snel. Om die snelheid af te remmen en de energietransitie te versnellen, moeten onze energie- en klimaatdoelen vertaald worden naar concrete acties op zowel internationaal, nationaal en regionaal niveau. Want hoe kunnen we anders een mooiere wereld met minder droogte en wateroverlast en minder sterke natuurverschijnselen doorgeven aan de generaties na ons?

De energietransitie staat gelukkig niet stil. Om ons heen zien we steeds meer zonnepanelen en elektrisch vervoer. De energietransitie is dan ook van ons allemaal. We moeten alleen nu wel snelheid gaan maken. En als IFV staan we voor de opgave om deze transitie veilig te laten plaatsvinden. Er wordt door allerlei experts gekeken in de spiegel van de toekomst als het gaat om het klimaat en de energietransitie. Coby van der Linde, hoogleraar Geopolitiek en Energie bij de Rijksuniversiteit Groningen, beschrijft het kijken in die spiegel in haar essay waarin verschillende perspectieven op de uitdagingen van de klimaattransitie worden beschreven.

In 2050 moeten we samen met andere landen CO₂-neutraal zijn. IFV en DNV zijn daarom een strategische samenwerking opgestart waarin we gaan zorgen dat deze energietransitie richting 2050 ook heel veilig gebeurt waardoor we het draagvlak bij de samenleving vergroten. Want zoals IFV-lector Nils Rosmuller in zijn column schrijft: ‘De energietransitie mag dan wel van iedereen zijn, en de veiligheidskennis versnipperd, de veiligheid van de energietransitie vraagt wel degelijk om regie en kaders. En door daar aan bij te dragen leveren we een cruciale bijdrage aan het welslagen van diezelfde energietransitie.’

Portret IJle Stelstra

Met DNV tekenen we voor een ambitie waarin we streven naar het voorkomen van grootschalige stroomuitval, grote veiligheids- of energiecrises en maatschappelijke ontwrichting. Kortom, DNV en IFV zijn samen de betrouwbare adviseurs voor de gehele Nederlandse veiligheidsketen. Op deze manier dragen we bij aan een veilig en veerkrachtig Nederland. En daar ben ik ongelooflijk trots op omdat ook ik een mooiere wereld wil doorgeven aan de kinderen van nu!

IJle Stelstra, algemeen directeur Instituut Fysieke Veiligheid

OOK INTERESSANT VOOR U:

Afbeelding doorklik naar artikel door voorop te lopen kunnen we vaart maken

Door voorop te lopen, kunnen we vaart maken

Afbeelding doorklik naar artikel Turbulente jaren lijken eindelijk voorbij

‘Turbulente jaren lijken eindelijk voorbij’

Afbeelding doorklik naar column Nils Rosmuller

‘De energietransitie is van ons allemaal, en dus...?’


deel deze pagina: