Kennishoek

Meer leren over klimaatverandering? Hieronder vindt u een overzicht van interessante publicaties.

LEESTIJD: 3 MIN

Themapagina's en kennisdossiers

Kennisdossier Klimaatverandering IFV

In Nederland krijgen we, als gevolg van klimaatverandering, in toenemende mate te maken met extreem weer zoals droogte, overstromingen en zware stormen. Klimaatverandering en veiligheid gaan nauw samen. In dit dossier vindt u informatie over klimaatverandering in de vorm van relevante publicaties, voorbeelden van incidenten en relevante links.

Voorbereiden op extreem weer: klimaatadaptatie en early warning

Kennisdossier Klimaatverandering KNMI

Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en sinds het midden van de twintigste eeuw, ook onder invloed van de mens. In dit dossier vindt u onder andere uitleg over het klimaatdashboard en de KNMI-klimaatscenario’s.

Kennisdossier Klimaatverandering KNMI

Kennisdossier Natuurbranden/wildfires

In dit dossier is informatie samengebracht die gericht is op samenwerking op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en de daadwerkelijke bestrijding van natuurbranden (repressie). Daarnaast bevat het dossier informatie en documenten die weergeven hoe natuurbeheer plaatsvindt. Ook onderzoeken die op eerder genoemde aspecten in zowel binnenland als buitenland zijn uitgevoerd maken deel uit van dit dossier.

Kennisdossier Natuurbranden/wildfires

Themapagina Natuurbrandbeheersing

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer. Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Daarom is het nodig om kennis te bundelen, onderzoek te doen en samen te werken met anderen. Niet alleen binnen de brandweerregio’s, maar ook buiten de regiogrenzen en zelfs buiten de landsgrenzen.

Themapagina Natuurbrandbeheersing

Kennisdossier Waterveiligheid

In een waterveilig Nederland kunnen inwoners veilig wonen, werken en recreëren. Hevige neerslag, hoogwater en stormvloed kunnen leiden tot een (dreigende) overstroming, waarbij mogelijk vele mensen moeten worden geëvacueerd. Veiligheidsregio’s werken samen met de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten aan impactanalyses, ontwikkelen handelingsperspectieven en communiceren hierover met de bevolking. Dit dossier geeft informatie over waterveiligheid en is bedoeld voor professionals van veiligheidsregio's en (crisis)partners.

Kennisdossier Waterveiligheid

WAVE(2020)

In het programma WAVE(2020) is het project Water en evacuatie uit de Strategische Agenda 2014-2018 van het Veiligheidsberaad doorontwikkeld. In het programma zijn een methodiek en tools ontwikkeld voor de landelijke en regionale overheden om de regionale crisisplannen voor hoogwater en overstroming tot één landelijk samenhangend pakket maatregelen te vervlechten. Uitgangspunt zijn grootschalige waterscenario's, zoals overstroming in de kustregio of het rivierengebied.

Kennisdossier Waterveiligheid

Kennisevents

Voorbereiden op extreem weer: klimaatadaptatie en early warning

Op donderdag 4 november organiseren IFV en het KNMI het symposium Klimaatadaptatie en early warning. Hoe kunnen de veiligheidsregio's, IFV en KNMI het beste samenwerken op het gebied van extreem weer en klimaatverandering? Wat voor vragen leven er onder veiligheidsregio's op dit gebied? We gaan er graag met u over in gesprek.

Voorbereiden op extreem weer: klimaatadaptatie en early warning

Publicaties

IPCC klimaatrapport

Het IPCC is het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat om de 5-6 jaar een klimaatrapport publiceert. Uit het 6e (wetenschappelijk) rapport dat op 9 augustus 2021 is verschenen, blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. Klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Sommige gevolgen van klimaatverandering dreigen in eeuwen of zelfs duizenden jaren niet te keren te zijn. Klimaatverandering kan op korte termijn en regionale schaal variaties vertonen. Bij verdere opwarming zullen de gevolgen overal op aarde groter worden.

IPCC klimaatrapport

Handreiking Herstel en continuïteit samenleving na een overstroming

Deze handreiking is primair gericht op de voorbereiding op het beperken en wegnemen van de gevolgen van overstromingen en de rol van de veiligheidsregio's. De handreiking kan ook bruikbaar zijn om afwegingen te maken in het kader van klimaatadaptatie of bescherming tegen overstromingen.

Handreiking Herstel en continuïteit samenleving na een overstroming