Kennishoek

Meer leren over gezonde en vitale hulpverlening? Hieronder vindt u een overzicht van interessante publicaties.

LEESTIJD: 3 MIN

Themapagina's en kennisdossiers

Actieprogramma Taskforce onze hulpverleners veilig

De taskforce zet zich in om geweld en mishandeling van hulpverleners te verminderen en mensen ervan te laten doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. Dit doet de taskforce met een actieprogramma. De politie, de gemeenten (BOA’s), de brandweer, het ministerie van JenV, het OM en de wetenschap werken hier samen aan. Vanaf 2021 tot en met 2023 gaat de taskforce aan de slag met 3 aktielijnen: 1. De sociale norm versterken 2. Veilig werkgeverschap en 3. Agressie voorkomen en vervolgen.

Toolkit Kwaliteit (QPC)

Stichting Impact en de GGD Amsterdam hebben samen de QPC Vragenlijst Getroffenen ontwikkeld. De afkorting QPC staat voor Quality of Psychosocial Care. De QPC Vragenlijst kan 7 tot 9 weken na de gebeurtenis onder getroffenen worden verspreid om een beeld te krijgen van ervaringen met de psychosociale aspecten van de hulpverlening. De uitkomsten geven inzicht in de geleverde kwaliteit van de psychosociale hulpverlening, vanuit het perspectief van de getroffenen. De resultaten laten zien wat zij belangrijk vinden en of de hulp aan hun verwachtingen voldeed. Op deze manier kunnen problemen worden gesignaleerd en kan de hulpverlening worden verbeterd.

Veilige publieke dienstverlening

Fysiek geweld, intimidatie, bedreiging, een scheldpartij, al dan niet online: veel ambtenaren krijgen in hun werk met agressie te maken. Agressie komt vaak door frustratie. Soms is iemand die agressief is in de war. Wat de reden ook is: agressie tegen ambtenaren is onacceptabel. Ambtenaren moeten zonder agressie en geweld hun werk kunnen doen. Op deze website staan tips hoe je agressie-incidenten voorkomt. En wat je kunt doen tijdens en na een incident.

Toolkit Nazorg bij grof en extreem geweld

De toolkit bevat handvatten voor leidinggevenden en medewerkers binnen de politie, brandweer, GHOR en gemeente die een rol spelen in het bieden van nazorg aan hulpverleners en crisisprofessionals. Er zijn themapagina’s over psychosociale impact, voorbereiding en opvang en nazorg. De toolkit is voortgekomen uit onderzoek van het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV en ARQ naar de psychosociale impact van grof en extreem geweld op hulpverleners.