BLIKOPENER


Van hulpverleners blijf je af!

LEESTIJD: 1,5 MIN

Door toenemende agressie tegen hulpverleners, de hoge werkdruk en de aanhoudende belasting door corona vraag ik mij steeds meer af: hoe houden zij dit vol? En belangrijker is eigenlijk de vraag: wat kan het IFV samen met haar partners doen om deze hulpverleners preventief weerbaarder te maken? Want laten we eerlijk zijn, zonder gezonde, vitale hulpverleners hebben we geen veerkrachtige, weerbare samenleving. Handen af dus van deze groep waardevolle mensen!

We zien als IFV dat er meer kennis en kunde moet komen om hier aan de voorkant aan bij te kunnen dragen. Daarom zoeken we steeds vaker de samenwerking op met kennispartners. Zo volgen we bijvoorbeeld het onderzoek naar de belastbaarheid aan de Universiteit Maastricht, dat door de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio) is geïnitieerd. De resultaten die betrekking hebben op mentale aspecten kunnen worden meegenomen tijdens de opleiding van toekomstige hulpverleners. Ook hebben we samen met het RIVM en het Nationaal Psychotraumacentrum ARQ een leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen. We onderzoeken wat de psychosociale gevolgen zijn van incidentenbestrijding en crisisbeheersing op de betrokken hulpverleners en professionals. Een aantal geüniformeerde diensten (zoals bijvoorbeeld de politie en Defensie) heeft al een goed ingerichte opvang- en nazorgstructuur. Ook binnen de brandweer komt er steeds meer aandacht voor opvang, nazorg en PTSS. Dit zijn noodzakelijke bewegingen die op gang komen door wat we nu zien in de samenleving.

In deze editie van het Platform voor CrisisManagement delen vakprofessionals en ervaringsdeskundigen hun visie op gezonde en vitale hulpverlening. Zij onderstrepen de urgentie van het thema, zoals Mariken Leurs, Hoofd Corona Gedragsunit bij het RIVM: ‘Extra capaciteit en ondersteuning gericht op mentale weerbaarheid van hulpverleners op termijn, kan bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het vak. Voor nieuw talent en voor professionals die hun vak duurzaam kunnen én willen blijven uitoefenen. De publieke zaak is daarbij zeer gebaat, sterker nog, kan niet zonder. Hier is geen quick-fix.’

Portret IJle Stelstra

Het IFV, straks NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid), heeft een ambitie: samen bijdragen aan een vitale en weerbare samenleving. Dat lukt niet zonder hulpverleners die met gedrevenheid en passie hun werk kunnen doen. Op mij kunnen ze rekenen, op u ook?

IJle Stelstra, algemeen directeur Instituut Fysieke Veiligheid

OOK INTERESSANT VOOR U:

image

PTSS los je niet op met een kopje thee

image

Mentale weerbaarheid: emoties verwerken maakt je sterker

image

5 vragen aan Mariken Leurs


AANMELDEN:

Wilt u nieuwe edities van het Platform voor CrisisManagement per mail ontvangen? Meldt u zich dan aan!


DELEN:

deel deze pagina: