Vergeet innovatie soms niet de menselijke factor?!

LEESTIJD: 2 MIN

Vraag en aanbod: het zijn vaak de eerste woorden die middelbare scholieren leren bij het vak economie. Maar het zijn woorden die, als je ze iets breder trekt, op heel veel niveaus kunt toepassen. De vraag (ofwel de behoefte) en het aanbod zou je kunnen opvatten als: wat is er wel of niet en vooral ook, wat is bruikbaar en wenselijk op dit moment?

Wanneer ik over innovatie praat, gaan de gesprekken vaak met veel enthousiasme de diepte in. Of het nu gaat over briljante ideeën ontstaan vanuit de eindgebruiker, of juist prachtige technologieën vanuit de wetenschap en/of het bedrijfsleven die het daglicht zien. De innovatieve breinen laten mij dan de nieuwste ontwikkelingen zien, de meest spectaculaire snufjes of soms ook een ogenschijnlijk kleine innovatieve aanpassing, maar het gesprek sluit altijd af met een zin: Hoe werken we toe naar implementatie?

Ik stel vaak de vraag: voor wie doen we dit en is er behoefte aan? Soms kan een mens vanuit enthousiasme verzanden in een kokervisie. Of juist murw worden omdat het originele idee gaandeweg het innovatieve proces voor je gevoel om zeep wordt geholpen. Uit dit soort gesprekken volgen vaak leuke reacties waarbij de energie weer gaat stromen. Je ziet dat de mens achter ieder innovatief initiatief de belangrijkste drijfveer is, zowel voor de veiligheidsprofessional in het veld als voor het wetenschappelijk brein dat helemaal los gaat op technologische ontwikkeling. De aanvliegroutes van deze eigen denkwijze richting innovatie, moeten vooral niet gehinderd worden in hun eigen vooruitgang. De ontwikkeling van technologie gaat nou eenmaal razendsnel en we kunnen die soms qua praktische bruikbaarheid in het veld niet bijbenen. Continue aandacht voor het bij elkaar brengen van behoefte en aanbod is nodig als motor achter ieder innovatief succes. Waarbij we met zijn allen moeten blijven waken voor de menskant van ons innovatieve traject!

'Innovatie op menselijk vlak: hebben we dat nog wel scherp met elkaar als innovators?'

Het thema van deze editie is de mentale weerbaarheid van hulpverleners. Zeker in deze tijd wordt er heel, heel veel van hen gevraagd. Wat kan innovatie daaraan bijdragen om te voorkomen dat deze professionals niet afhaken door bijvoorbeeld een te hoge werkdruk of door het moeten volgen van uitgebreide procedures en protocollen die vóór hen zijn vastgelegd?

Portret Ester Willemsen

Ester Willemsen

Innovatie op menselijk vlak: hebben we dat nog wel scherp met elkaar als innovators? Houden we oog voor de eindgebruiker van onze innovatie ideeën? En delen we dit voldoende met diegenen die noeste arbeid verrichten op het technologische vlak?

Ontzorgen, erkenning, praktisch: het zijn enkele woorden die mij vanuit het veld regelmatig bereiken om aan te geven: dit is wat ik nodig heb om mentaal gezond te blijven. Laten we er dan dus met elkaar voor zorgen dat we bij innovatie juist met die woorden, die gevoelens, rekening houden.

Blijf scherp met elkaar!

Ester Willemsen Programmamanager Innovatie Instituut Fysieke Veiligheid

Willemsen is sinds 2008 werkzaam bij het IFV en heeft zich in die jaren met vele interne en externe partners vanuit diverse disciplines beziggehouden met het brede dossier natuurbrandbeheersing. Vanaf september 2019 is ze senior programmamanager Innovatie bij het IFV (innovatie@ifv.nl).

deel deze pagina: